Yükleniyor

Eskiden çocuklardaki üst solunum yolunu ilgilendiren hastalıklar daha çok hijyen ile ilgiliydi ama artık günümüzde kimyasallar, gıda takviyeleri, genetiği değiştirilmiş gıdalar ve havadaki kimyasal kirlilik hijyenin çok önüne geçmiş durumda. Bir de sigara var ki hem eskiden hem de günümüzde üst solunum yolu problemlerinde hala etkili bir sebep olarak güncelliğini koruyor.

Günümüzde sigaranın hemen tüm zararları bilinmekte ve ebeveynler çocuklarına zarar vermemek için mümkün olduğunca onların yanında sigara içmemeye özen göstermekteler. Bunun için sigara içen ebeveynler, evde çocuk varsa özellikle balkon, mutfak ya da evin dışı gibi ortamları tercih etmekteler. Böylece çocuklarını korumuş olduklarını düşünmekteler. Oysa ne yazık ki bu davranış şeklinin de çocukarı sigaradan korumadığı bilimsel olarak kanıtlanmış vaziyettedir.

Sigaranın kişileri etkilemesi 3 şekilde olmaktadır. Bunlardan ilki “birinci el sigara dumanı”dır ki içen kişinin etkilenmesi bu şekilde olur. “İkinci el sigara dumanı” ise yanında sigara içilen kişinin etkilenme durumunu ifade eder. Ama bir de “üçüncü el sigara dumanı” isimli bir etkilenme şekli vardır ve ne yazık ki çoğu çocuğumuz bu şekilde etkilenmektedir. Dışarıda sigara içip söndürdükten sonra içeri giren bir kişinin ağız kokusu yaklaşık 1 saatte tama yakın temizlenir. Bu 1 saat içinde sigarasını söndürüp içeri girmiş olan kişi çocuğuyla ayrı odalarda bile bulunsa yaklaşık çeyrek sigara kadar evin tamamının havası kirlenmiş olur. Yani çocuk çeyrek sigara içimiş kadar etkilenmiş olur. İşte bu olay üçüncü el sigara dumanıyla etkilenmedir. Ortada sigara da dumanı da yoktur ama akciğere girmiş olan 1000 ‘den fazla zehirden 250 kadarı evin havasını kirletecek kadar kişinin solunum yolundan dışarı çıkmıştır artık.

Sigaranın dumanı veya kokusunun “nazal mukozal klirens” adı verilen bir fonksiyonu önemli oranda etkilediği öteden beri bilinmektedir. Nazal mukozal klirens( NMK) alt solunum yollarını istenmeyen organik ve inorganik (mikroorganizmalar dahil) maddelerden korumaya yardımcı olur. NMK sıcaklık, nem, irritan maddeler, pH, sigara gibi etkenlerden olumsuz olarak etkilenmektedir. Sigaraya maruziyet NMK ‘i önce hızlandırır ve buna bağlı olarak burun ve genizden dışarıya doğru ifrazat artar. Maruziyet devam ettikçe NMK azalır çünkü mukozadaki temizleyici titrek tüylü hücreler zamanla harabiyete uğrar ve artık bu görevi yapamaz hale gelir. Burun ve geniz kendini temizleyemediği zaman da çocuğun hem üst hem alt solunum yolları, ayrıca östaki borusu yoluyla kulakları sık sık hastalanmaya başlar. Geniz etiyle bademciklerde büyüme ve iltihaplanma, kulakta sıvı birikmesi ve kronik öksürük( özellikle akşam ve geceleri) gibi patolojiler bu çocuklarda sık görülmeye ve tedavilere de direnç göstermeye başlar.

Klinik tecrübelerimde bu türden uyarıyı yaptığım ailelerde çok olumlu sonuçlarla karşılaşıyorum. Sigara maruziyetine özellikle 3 ay ve daha fazla süre son verildiğinde şikayetlerde %50 ‘den fazla gerileme görebiliyorum. Özellikle kulakta sıvı birikmesi hem en çok hem de en hızlı olumlu sonuç aldığım durum olarak göze çarpmaktadır.