Yükleniyor

Kaynak: https://cicidoktorum.com/2022/01/31/horlamak-aski-oldurur-mu/

Gürültülü uyuma anlamına gelen horlama, üst soluk yollarındaki çeşitli seviyelerdeki tıkanmaların sonucunda akciğerin havayı dışarıya çıkarabilmesi için zorlu nefes vermesiyle oluşan bir rahatsızlıktır. Rüzgarlı havada çarşafların gürültü oluşturacak şekilde sallanmasına benzer bir şekilde, hareketli olan dokularımızdan yumuşak damak ve küçük dilin aşağıdan basınçla gelen havaya direnememesiyle birlikte sallanması sonucu oluşur. Kalp ve akciğer sistemini olduğu kadar diğer tüm sistemleri de olumsuz etkileyecek bir oksijen azlığı yaratarak sağlığı bozan bir durumdur. Yüksek tansiyon, insülin direnci, ani inme, kalp krizi riski ve ayrıca kolay kilo alımı gibi önemli rahatsızlıklar da yaratabilir. Ayrıca çocuklardaki horlamanın büyüme geriliği yaratacak kadar zararı olabileceği de bilimsel bir gerçekliktir. Tüm bu nedenlerle horlama hem çocuklarda hem de erişkinde tedavi edilmesi zorunlu bir problemdir.

Horlama, sadece sağlık açısından değil sosyal açıdan da bir sorundur. Kişiler gece çok gürültülü sesle uyuduklarında partnerlerini rahatsız edebilirler. Bu rahatsızlık kimi zaman ileri boyuta da erişebilir ve komşular bile rahatsız olabilir. Komşu ilişkisini bile bu kadar bozabilen bir unsur olan horlama elbetteki eşleri de birbirinden uzaklaştırabilmekte hatta horlayan kişinin partneri tarafından başka odaya gönderilecek kadar şiddetli olabilmektedir. Bu yüzden de günümüzde boşanma davalarında mahkemeler tarafından kabul edilen sebeplerden biri de horlamadır. Sadece erkekler değil kadınlar da horlayabiliyor olduğundan her 2 tarafı da etkileyen sosyal bir sorundur.

Horlama hem sağlık açısından hem de sosyal açıdan bu kadar önemliyken maalesef toplumda hala alay konusu olma, gülünç duruma düşme gibi hafifsenme durumlarıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Bunlar da öneminin anlatılmasını daha zorunlu kılar. Kişilere horlamanın sağlık açısından önemi dikkatlice anlatılmalı ve düzeltilmesinin hayati önem taşıdığı ifade edilmelidir.